19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie

motto tegorocznej konferencji:

POLSKA CYFROWYCH INNOWACJI
regiony - miasta - społeczeństwo - usługi publiczne


Kluczowymi tematami tegorocznej konferencji będą: wpływ cyfryzacji na rozwój gospodarczy i społeczny Polski, miejsce inwestycji w narzędzia cyfrowe i sieci teleinformatyczne oraz kompetencji cyfrowych pracowników w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, rozwój e-usług zaspakajających realne potrzeby obywateli, a także rola samorządów wojewódzkich i lokalnych w nadawaniu dynamiki rozwojowej dzięki wdrażaniu innowacji cyfrowych służących zapewnieniu lepszej jakości życia mieszkańców oraz tworzeniu warunków dla przedsiębiorczości.      


Główne bloki tematyczne konferencji:

 • Jak biznes może pomóc sektorowi publicznemu w udostępnianiu e-usług publicznych?
 • Miejskie aplikacje społeczne
 • Cyfrowy rozwój regionów - przegląd cyfrowych inicjatyw Urzędów Marszałkowskich na lata 2014-2020
 • GOV DLA LUDZI? Cyfrowa administracja – 15 lat slalomu
 • CO ZOSTAŁO Z „CYFROWEJ SZKOŁY”? Cyfrowa modernizacja szkół w latach 2014-2020
 • LATARNICY2020.PL - warsztat projektu działania 3.1 PO PC
 • Cyfrowe innowacje w przestrzeni miasta/gminy/powiatu
 • Jak modernizować cyfrowo szkoły w XXI wieku? Inspirujące idee i skuteczne modele
 • Przyszłość publicznych sieci dostępu do Internetu w regionach (szkieletowych - dystrybucyjnych - ostatniej mili)
 • SMART CITIES Inteligentne systemy transportowe
 • PERSPEKTYWA 2020 Strategie i finanse
 • MIASTO INTERAKCJI Komunikacja samorządów z mieszkańcami i biznesem lokalnym
 • 20 lat minęło: z historii e-administracji w Polsce


Debaty:

 • Cyfrowe motory innowacyjnego rozwoju
 • Edukacja dla odpowiedzialnego rozwoju: analogowa szkoła w świecie zawodów przyszłości


ZAPRASZAMY!

 

Partner

PKO Bank Polski

Partner Technologiczny

intel

Sponsorzy

kapschassecoMicrosoftBZWBKSAMSUNGIRSlibrushpeutelsat

Media

TVP3Onet.wprost samorzad.pap.plPolskie RadioIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl U24SASedufakty

Patronat honorowy

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

Partnerzy

Europejskie Centrum Solidarności

Kontakt

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12, fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf - logo