19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie

Informacje ogólne

  1. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konferencji - wówczas wszystkie zgłoszone osoby zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mejlową oraz zostanie dokonany zwrotu kwot wpłaconych przez uczestników na konto Organizatora tytułem opłat za Konferencję.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas jej przebiegu.
  5. W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" oraz na stronach www Organizatora.

Udział w konferencji

Aby zgłosić swój udział w 20 Konferencji "Miasta w Internecie" należy wypełnić formularz zgłoszeniowy odpowiedni dla instytucji, którą będziesz reprezentować na konferencji (zobacz: rejestracja na konferencję). Warunkiem wpisania na listę uczestników konferencji jest dokonanie wpłaty za uczestnictwo w konferencji do 28 czerwca 2016 r.

Na kilka dni przed rozpoczęciem konferencji wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają e-mail potwierdzający udział w 20 Konferencji "Miasta w Internecie" wraz z informacjami praktycznymi dotyczącymi organizacji konferencji.

Rezygnacja z udziału

W przypadku rezygnacji osoby z udziału w konferencji, instytucja zgłaszająca jest zobowiązana do przesłania faxem lub e-mailem pisemnej rezygnacji z udziału, najpóźniej do 24 czerwca 2016 r. Nieobecność uczestnika na konferencji oraz niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.

Jeśli uczestnik nie poinformuje pisemnie o rezygnacji z udziału w konferencji, Organizatorzy nie dokonają zwrotu uiszczonej opłaty, a w przypadku nie dokonania wpłaty przed konferencją, instytucja zgłaszająca zostanie obciążona całkowitym kosztem udziału w konferencji.

Zmiana uczestnika

Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy. W przypadku zmiany nazwiska osoby, która będzie brała udział w konferencji, instytucja zgłaszająca jest zobowiązana do pisemnego poinformowania organizatorów o zmianie najpóźniej do 27 czerwca 2016 r.

Rezerwacja miejsc w hotelu

W ramach opłaty konferencyjnej nie zapewniamy miejsc w hotelu, jednak w kilku z nich dokonaliśmy wstępnej rezerwacji pokoi i wynegocjowaliśmy specjalne ceny dla uczestników konferencji.

Prosimy o uwzględnienie wyznaczonych terminów rezerwacji, które podane są w tabelce na stronie dotyczącej rezerwacji hotelu, gdyż z chwilą wygaśnięcia terminu, możliwość rezerwacji zależeć będzie od liczby dostępnych pokoi hotelowych. Rejestracji proszę dokonywać na hasło: „miasta w internecie".

Informujemy, iż Organizatorzy konferencji nie ponoszą odpowiedzialności za kontakt z hotelami i rezerwację miejsc hotelowych, która winna być dokonywana bezpośrednio przez uczestników konferencji. Jednocześnie oferujemy swoją pomoc w sytuacjach tego wymagających.

Partner

PKO Bank Polski

Partner Technologiczny

intel

Sponsorzy

kapschassecoMicrosoftBZWBKSAMSUNGIRSlibrushpeutelsat

Media

TVP3Onet.wprost samorzad.pap.plPolskie RadioIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl U24SASedufakty

Patronat honorowy

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

Partnerzy

Europejskie Centrum Solidarności

Kontakt

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12, fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf - logo