19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
Tadeusz Osowski

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Zastępca Dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Urząd Miasta St. Warszawa


Od wielu lat związany z branżą IT. Od kilkunastu lat zarządzający działami IT i zaangażowany w liczne innowacyjne projekty informatyczne m.in. z dziedziny transportu i logistyki. Lider wielu projektów wdrożeń systemów informatycznych i architekt rozległych rozwiązań integrujących systemy informatyczne. W Urzędzie m.st. Warszawa odpowiada za rozwój i utrzymanie systemów informatycznych. Stworzył w Urzędzie zespół developerski, z którym opracował i wdrożył w Urzędzie kilkanaście autorskich systemów informatycznych usprawniających pracę Urzędu. Kierował w Urzędzie wdrożeniami wielu rozległych, wysokobudżetowych projektów, takich jak: „Warszawa 19115” – usługa pojedynczego punktu kontaktu dla mieszkańców integrująca m.in. system Oracle Siebel CRM , system Interactive Intelligence i Portal wraz z aplikacją mobilną, wdrożeniem autorskiego systemu obiegu dokumentów Signum, wdrożeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zintegrowany z Oracle Siebel CRM. Kieruje projektem otwierania danych Warszawy poprzez dedykowaną platformę „api.um.warszawa.pl” dla wszystkich jednostek miejskich we współpracy z partnerami społecznymi m.in. w projekcie "dane po warszawsku". Projekty te zostały zauważone i docenione w konkursie na najlepsze i najciekawsze wdrożenie informatyczne i zostały uhonorowane nagrodą „Lider Informatyki 2015” tygodnika „Computerworld” dla m.st. Warszawy w kategorii administracja publiczna. Zaangażowany w realizację innowacyjnych projektów w ramach tzw. „Smartcities” i BIG DATA (aktualnie uczestniczy w ramach konsorcjum z partnerami polskimi i europejskimi w projekcie VAVEL, finansowanym przez UE, którego celem jest m.in. budowa inteligentnych narzędzi do planowania podróży w mieście). Aktualnie kieruje m.in. pracami nad budową portalu samoobsługowego e-usług dla mieszkańców, integrujących wiele systemów informatycznych jednostek miejskich.

 

Prezentacja:   Otwieranie danych – doświadczenia Warszawy

 
 

Partner

PKO Bank Polski

Partner Technologiczny

intel

Sponsorzy

kapschassecoMicrosoftBZWBKSAMSUNGIRSlibrushpeutelsat

Media

TVP3Onet.wprost samorzad.pap.plPolskie RadioIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl U24SASedufakty

Patronat honorowy

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

Partnerzy

Europejskie Centrum Solidarności

Kontakt

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12, fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf - logo