19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni


Nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem, studia podyplomowe w zakresie informatyki, trener w projektach związanych z edukacją multimedialną, wykorzystaniem technologii informatycznych w szkole. Opiekun merytoryczny uczniów biorących udział w ogólnopolskich konkursach informatycznych, inicjator wdrożenia w szkole innowacyjnych programów „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”, „Eduscience”, „Matematyka Innego Wymiaru”, „Nauka Programowania w Baltie” , elektronicznego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania (e-dziennik). Propagator wdrożenia powszechnej nauki programowania do szkół.

Zorganizował pierwszą w Wielkopolsce mobilną pracownię komputerową opartą na technologii Classmate PC. Organizator cyklicznych konferencji, seminariów 
i warsztatów pt.: „Lepsza Edukacja” dla nauczycieli oraz władz oświatowych, promujących stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji (siedem edycji w latach 2010-2016), uczestnik ogólnopolskich targów edukacyjnych, w których uczniowie SSP nr 6 z Wrześni prezentowali umiejętności Wzorcowej Klasy. Prowadzący wraz uczniami warsztaty podczas Konferencji WCCE oraz IwE 2013 w Toruniu. Wyposażył szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zrealizował projekt kompleksowego wyposażenia szkoły w sieć teleinformatyczną. Członek Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji przy MEN.

 

Prezentacja:  Roboty pozbawią nas pracy! Czy na pewno?

 

Partner

PKO Bank Polski

Partner Technologiczny

intel

Sponsorzy

kapschassecoMicrosoftBZWBKSAMSUNGIRSlibrushpeutelsat

Media

TVP3Onet.wprost samorzad.pap.plPolskie RadioIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl U24SASedufakty

Patronat honorowy

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

Partnerzy

Europejskie Centrum Solidarności

Kontakt

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12, fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf - logo