19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
Wiesław Paluszyński

Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacjii


Wiesław Paluszyński Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu konsultingu w SGH oraz bezpieczeństwa państwa w Akademii Obrony Narodowej W latach 1980-1990 był dziennikarzem w prasie technicznej NOT, sekretarzem redakcji i zastępcą Redaktora Naczelnego. Od 1990 roku (rządu Tadeusza Mazowieckiego) do 1997 pracował na różnych kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej. MSW, ROPWiM, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Pełnomocnik Ministra Ochrony Środowiska ds. informatyzacji w latach 1992 – 1996. Członek Rady Koordynacyjnej ds. teleinformatyki, (członek Prezydium Rady) przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1995-1997. Uczestniczył w procesie akcesyjnym Polski do OECD i NATO, reprezentując właściwe organy rządowe w pracach grup roboczych i komitetów. W latach 1997-2000 był członkiem zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA. Nadzorował piony rozwoju, nowych technologii, oraz nowe projekty: modernizacji technologicznej PWPW, centrum personalizacji dokumentów samochodowych i druku nowych banknotów. W 2000 roku związał się z firmą TP Internet, gdzie do lutego 2003 roku kierował Pionem Technologii i Bezpieczeństwa. W latach 1999-2001 był członkiem Międzyresortowego Rządowego Zespołu ds. Gospodarki Elektronicznej. Od maja 2002 roku doradzał prezesowi ARMiR w procesie budowy części informatycznej systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa – IACS. Od lutego 2003 roku do sierpnia 2003 r, na czas budowy i uruchomienia systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1996 roku członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a w latach 2005 – 2011 pełnił funkcję wiceprezesa PTI. W latach 2009 – 2011 Członek Rady Informatyzacji przy MSWiA. Od 2000 roku członek władz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, od 2013 roku wybrany na funkcję wiceprezesa PIIT. Uczestniczy z ramienia PIIT i PTI w procesach stanowienia prawa (ustawy i rozporządzenia) w zakresie teleinformatyki, ochrony danych osobowych, e-Zdrowia. W tym zakresie wiele publikuje na łamach czasopism informatycznych takich jak „Computer World”, „Elektroniczna administracja”, a od 2009 do 2013 był Redaktorem Naczelnym kwartalnika „Czas Informacji”, poświęconego aspektom prawnym, organizacyjnym i technicznym informatyzacji sektora publicznego. Autor wielu publikacji o charakterze edukacyjnym i naukowym z zakresu informatyki, kryptografii i bezpieczeństwa państwa.

Dwukrotny laureat nagrody InfoStar za wdrożenia w polskiej informatyce i dwukrotnie Nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w tym w 2013 r. nagrody 20 lecia Izby.

Partner

PKO Bank Polski

Partner Technologiczny

intel

Sponsorzy

kapschassecoMicrosoftBZWBKSAMSUNGIRSlibrushpeutelsat

Media

TVP3Onet.wprost samorzad.pap.plPolskie RadioIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl U24SASedufakty

Patronat honorowy

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

Partnerzy

Europejskie Centrum Solidarności

Kontakt

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12, fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf - logo