19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
Marcin Węgrzyniak

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (studia dzienne, magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych (studia podyplomowe).

Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie w ramach Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIS) uczestniczył min. w negocjacjach z Komisją Europejską POIS oraz w budowie systemu zarządzania i kontroli POIiŚ.

Od stycznia 2010 r. zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Początkowo na stanowisku głównego specjalista ds. finansowania projektów ze środków UE, następnie Kierownika projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych następnie”. Kolejno objął stanowisko Kierownika Biura Zarządzania Projektami CSIOZ. W ramach pełnienia funkcji Kierownika Biura Zarządzania Projektami odpowiedzialny min. za zarządzanie zespołem kierowników projektów informatyzacji w ochronie zdrowia oraz prawidłową realizację portfela projektów CSIOZ w tym projektów: "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia", „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”, „Budowa Centralnego Rejestru Farmaceutów”, „Budowa systemu do obsługi importu docelowego” czy „Budowa rejestru inVitro”. Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT: Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner, ITIL v3 Foundation, MSP Foundation, P3O Foundation.

 

Prezentacja:   Wkład CSIOZ w proces informatyzacji systemu ochrony zdrowia

 

Partner

PKO Bank Polski

Partner Technologiczny

intel

Sponsorzy

kapschassecoMicrosoftBZWBKSAMSUNGIRSlibrushpeutelsat

Media

TVP3Onet.wprost samorzad.pap.plPolskie RadioIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl U24SASedufakty

Patronat honorowy

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

Partnerzy

Europejskie Centrum Solidarności

Kontakt

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12, fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf - logo