19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
Kajetan Wojsyk

Z-ca Dyrektora ds. europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Doradca Ministra Cyfryzacji


Od 1974 r. interesuje się informatyką i jej zastosowaniami w nauce i technice, a od 1994 roku w administracji. Zajmuje się kształtowaniem „świadomości informatycznej” ludzi zmuszonych do korzystania ze współczesnych elektronicznych środków przekazu informacji. Aktywność zawodową w całości podporządkował idei tworzenia podstaw funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. W różnych formach (publikacje, konferencje, szkolenia, praca dydaktyczna) działa na rzecz przemiany administracji „papierowej” w „elektroniczną”. Prowadzi intensywną działalność popularyzacyjną i publikacyjną w ramach różnego rodzaju szkoleń organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki, Fundację Wspierania Wsi, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i inne podmioty. Od 1994 roku pracował jako inspektor, później kierownik Referatu Informatyzacji w Urzędzie Miasta Częstochowy. Pełnił funkcje Informatyka Miejskiego, zastępcy naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, zastępcy naczelnika Wydziału Organizacyjnego i naczelnika Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Częstochowy. Był redaktorem strony BIP Urzędu Miasta Częstochowy. Kierowany przez niego zespół konsekwentnie i skutecznie wprowadził do praktyki administracji publicznej nowe rozwiązania informatyczne, stanowiące wzory do naśladowania – kompleksowa informatyzacja UMC. W 2005 roku Urząd Miasta Częstochowy zdobył Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki w kategorii administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej (konkurs Teleinfo - pisma profesjonalnych użytkowników informatyki i telekomunikacji). Między innymi dzięki wkładowi jego pracy i determinacji Urząd Miasta Częstochowy był dwukrotnie finalistą konkursu Lider Informatyki organizowanego przez tygodnik Computerworld, a laureatem tej nagrody został w 2007 roku. W tym samym roku Urząd Miasta Częstochowy zdobył „Złotą @” i międzynarodową nagrodę EuroCrest Award.

Od sierpnia 2010 roku zaangażowany w budowę rozwiązań w systemie informacji w ochronie zdrowia w skali ogólnokrajowej, promuje e-usługi, jest autorem dedykowanego pracownikom administracji e-podręcznika dotyczącego e-usług, udostępnionego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (https://epodrecznik.mac.gov.pl/) w strukturze Wiki, powiązanego z internetowym systemem aktów prawa ISAP (http://isap.sejm.gov.pl) oraz Wikipedią.

 

Prezentacje:  Wkład CSIOZ w przemianę systemu informacyjnego państwa,  

Nie mam e-Zdrowia do współpracy e-Administracji z e-Biznesem...

 
 

Partner

PKO Bank Polski

Partner Technologiczny

intel

Sponsorzy

kapschassecoMicrosoftBZWBKSAMSUNGIRSlibrushpeutelsat

Media

TVP3Onet.wprost samorzad.pap.plPolskie RadioIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl U24SASedufakty

Patronat honorowy

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

Partnerzy

Europejskie Centrum Solidarności

Kontakt

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12, fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf - logo