19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
Monika Mizielińska-Chmielewska

Właściciel firmy doradczej Media Trend


Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem (praca magisterska z dziedziny marketingu), w latach 1988 – 1989 odbywała studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. W trakcie studiów uzyskała również certyfikat ekonomicznego języka angielskiego London Chamber of Commerce and Industry. W 1993 roku Polski Klub Biznesu przyznał jej tytuł „Businesswoman roku 1992”. W 1998 roku otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla łączności” od Ministra Łączności, a w 1999 roku oznaką honorową od Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Od 1989 do 2000 roku była prezesem austriackiej firmy Kapsch w Polsce, realizując wiele dużych projektów infrastrukturalnych w dziedzinie telekomunikacji i informatyki, a obecnie jest doradcą Zarządu tej firmy. W latach 1999 – 2000 pełniła funkcję Wiceprezesa Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej, W latach 2000-2004 była członkiem Kolegium Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych a od 2004-2008 roku członkiem Rady Zamówień Publicznych, opiniującej działanie systemu zamówień publicznych w Polsce. W latach 2001-2010 jako szef firmy Media Trend oraz założycielka Centrum Komunikacji Medialnej w Domu Dziennikarza w Warszawie realizowała liczne kampanie informacyjne i cykle debat publicznych, głównie z zakresu infrastruktury i nowych technologii. Od września 2013 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki giełdowej ATENDE.

W roku 2012 w ramach pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła liczne badania rynku i analizy w obszarze telewizji interaktywnej i dyfuzji innowacji a pod koniec 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. W ostatnich latach dokonała kilku publikacji naukowych i prezentowała wyniki swoich badań na konferencjach i seminariach.

Od roku 2000 jest właścicielką firmy doradczej Media Trend i działa jako konsultant w obszarze nowych technologii.

Partner

PKO Bank Polski

Partner Technologiczny

intel

Sponsorzy

kapschassecoMicrosoftBZWBKSAMSUNGIRSlibrushpeutelsat

Media

TVP3Onet.wprost samorzad.pap.plPolskie RadioIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl U24SASedufakty

Patronat honorowy

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

Partnerzy

Europejskie Centrum Solidarności

Kontakt

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12, fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf - logo